محصولات آزما
 
 

آزما (مديريت آزمون‌هاي چندگزينه‌اي)

توسط اين نرم‌افزار مجموعه خدمات آزمون‌هاي چندگزينه‌اي مانند:‌ آزمون‌هاي استخدامي‏، آزمون‌هاي علمي، كنكورهاي سراسري يا آزمايشي، ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي و ... از مرحله ثبت‌نام و صدور كارت آزمون تا تصحيح مكانيزه پاسخنامه، رتبه‌بندي و توليد كارنامه نهايي و ساير گزارش‌هاي مورد نياز به راحتي قابل انجام است.

كاربردها

• آزمونهاي استخدامي
• مسابقات علمي چند مرحله اي در تمامي مقاطع تحصيلي
• آزمونهاي ورودي مدارس
• آزمونهاي ضمن خدمت
• كنكورهاي آزمايشي (كارشناسي، كارشناسي ارشد، دستياري پزشكي)
• موسسه هاي آموزش زبان انگليسي
• موسسه هاي علمي و كنكور
• دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
• مدارس
• مسابقه هاي فرهنگي
• ...

ويژگي‌ها

• كليه قابليتهاي سيستم برگه‌خوان VCS
• ثبت مشخصات شركت كنندگان يا ورود اسامي بصورت فايل Access
• صدور هوشمند كد داوطلب
• صدور كارت ورود به جلسه داوطلب
• دسته بندي شركت گنندگان در آزمون
• صدور برچسب صندلي و ليست حضور و غياب
• امكان چاپ مشخصات و كد شركت كنندگان بر روي پاسخنامه
• امكان چاپ عكس داوطلب بر روي كارت، بر چسب صندلي و پاسخنامه
• گرفتن كليد تصحيح
• تصحيح پاسخنامه ها به همراه امكان مقايسه پاسخنامه با تصوير اصل برگه و كليد
• تعيين ضرايب سوالات
• محاسبه نمره تراز
• گزارشهاي تحليلي (ضريب تميز و ضريب دشواري سوالات)
• محاسبه ميانگين در هر درس يا دسته
• رتبه بندي شركت گنندگان در آزمون بر اساس دسته
• صدور كارنامه همراه با شماي پاسخنامه داوطلب و مقايسه با كليد آزمون
• امكان صدور اطلاعات استخراج شده و محاسبه شده بصورت Database
• ليست نتايج نفرات بر اساس كد يا نمره
نمونه تصاوير نرم‌افزار